Karin Maasel - Kuidas võivad looduskatastroofid mõjutada laste haridust?

Kliimamuutused toovad kaasa murrangulisi sündmusi keskkonnas, aga mitte ainult! Nendega kaasnevad ekstreemsed olukorrad looduses, suisa looduskatastroofid, mis omakorda mõjutavad elu kõiki aspekte. Millise jälje jätavad katastroofid haridusele ja laste kooliteele ka meist kaugetes riikides, räägib lähemalt humanitaarabi ja konfliktihalduse spetsialist Karin Maasel. Ta toob näiteid oma tööst Vanuatul, kus vulkaanipurske tagajärjel pidi ta oma meeskonnaga evakueerima 11 000 inimest. Nende hulgas olid ka koolilapsed, kelle haridustee jätkamise eest ta ka võitles.  Neid elulisi lugusid ja huvitavaid fakte humanitaartööst e-tunnis kuuletegi.

E-tund valmib projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

Palun andke e-tunni formaadi kohta tagasisidet siin: https://forms.gle/bBPu7PzoR45B5pPy8

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga