Tiina Uudeberg - Kust tuleb riigi kaitsevõime ja kuhu kaob raha?

Vabariigi Valitsus kinnitas riigikaitse arengukava 2031, mille sõjaline osa toob märkimisväärseid arenguid meie kaitsevalmidusse, väeloomesse, eelhoiatusse ning
investeeringutesse. Milline on tuleviku riigikaitse, kuidas toimub riigikaitse planeerimine, milliseid otsuseid kui pikalt langetatakse ning mis see kõik maksab? – sellest teeb ülevaate Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga