Kristi Ockba - Mida kujutab endast humanitaarabi?

Selles e-tunnis räägib Mondo humanitaarabi ekspert Kristi Ockba, mida humanitaarabi tähendab ja milliseid erinevaid humanitaarabi andmise vorme on olemas. Tuuakse näiteid humanitaarabi vajavatest piirkondadest üleilmselt, tutvustatakse suurimaid humanitaarabi pakkuvaid organisatsioone ja räägitakse õpilastele, kuidas tegutseb selles valdkonnas Mondo.

E-tund valmib MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga