Vahur Karus - Mida õppida, et saada kaitseväelaseks?

Uue aasta tulekuga on abiturientidel aeg hakata mõtlema – kuhu edasi? Mis saab pärast gümnaasiumit, kas minna ajateenistusse või kohe ülikooli? Milliste õppeainete õppimine tuleb kasuks nii ajateenistuses, allohvitseri ja ohvitseri karjääris? Millised on eeldused riigikaitseliseks hariduseks? – neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Tunni valimist on toetanud Kaitseministeerium.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga