Jane Langemets - Mida teevad terapeudid?

Tegevusterapeut, füsioterapeut, loovterapeut (sh kunstiterapeut, muusikaterapeut), logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaaltöötaja – nad kõik on olulised! On kasulik teada, millega need inimesed täpselt tegelevad, ning mida varem, seda parem. Selles e-tunnis annabki Käo Tugikeskuse kvaliteedijuht ülevaate nendest ja teistest ametitest. Õpilased saavad eelmainitule lisaks teada, mis vahe on füsio- ja tegevusterapeudil, loovterapeudil, eripedagoogil ja logopeedil ja kuidas need professionaalid võivad ka inimestele praegu või tulevikus abiks olla.

E-tund valmib Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga