Kerttu-Liina Urke - Mida tehakse minu taarapunkti toodud pakenditega?

Kutsume osa saama kaasahaaravast e-tunnist ja ekskursioonist, mis toimub Eestis ainulaadses pandipakendite käitluskeskuses. Räägime lühidalt pandisüsteemi olemusest ja tutvustame pandiga plast- ja klaaspudeli ning metallpurgi ringlusse võtmise ahelat. Näitame pudelite liine ja seda kuidas saab vanast pakendist helves või graanul ning uus pudeli toorik. Sisu toetab riikliku õppekava rakendamist ja see on otseselt seotud läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga