David Vseviov - Miks inimesed kasutavad vihakõnet?

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Viis, kuidas me oma mõtteid ja tundeid avaldame ja käitume mõjutab otseselt keskkonda ja inimesi meie ümber. Miks inimesed valivad selleks viisiks vihakõne ja mis on selle mõju? Sellest räägimegi käesolevas tunnis koos David Vsevioviga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga