Liisa Rennel - Miks ja kuidas kaitsta imetajat?

Sel korral on külas lendorava ekspert Liisa Rennel Keskkonnaametist. Tunnis räägime kui palju on Eestis imetajaid ja kui paljud neist vajavad kaitset. Uurime, mis neid ohustab ja millised on erinevad viisid nende kaitseks ning millist rolli mängivad siinjuures seire ja uuringud.

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga