Gretel Juhansoo - Miks ja kuidas vandenõuteooriad TikTokis levivad?

Vandenõuteooriad on olemas olnud suuremas osas kogu inimajaloo vältel. Internet ja sotsiaalmeedia on aga pannud aluse valeinfo, sealhulgas ka vandenõuteooriate kiiremale ja laiemale levikule. Üks noorte seas eriti populaarne sotsiaalmeediaplatvorm on TikTok, mida paljud kasutavad mitte ainult meelelahutuseks, vaid ka uudisteallikana. Samas on märgata TikTokis eraldi kogukonda, mis jagab vandenõuteooriaid. Tunnis arutleme selle üle, kuidas vandenõuteooriaid sotsiaalmeedias, muu hulgas TikTokis ära tunda ning millist rolli mängib TikToki soovitusalgoritm sellise sisu võimendamises.

Tunni valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu loomisele on kaasa aidanud Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) meediapädevuse spetsialistid. Vaata tasuta materjale nende kodulehel: www.becid.eu

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga