Silja Mall - Miks ma peaksin vähem vett tarbima?

Vesi on elusolenditele hädavajalik. Inimese tervis ning keskkonna toimimine on seotud vee kättesaadavusega, mis on iga inimese baasvajadus ja inimõigus. Erinevatel põhjustel on aga puhta vee kättesaadavus maailmas ebaühtlane. Puhas joogivesi ja sanitaaria on kestliku arengu keskmes. ÜRO on seadnud eesmärgiks tagada aastaks 2030. vee olemasolu kõikidele inimestele, tõsta ülemaailmsete veeallikate kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. Tunnis uurime vee kättesaadavust ja tarbimist Eestis ja Sahara kõrbest lõuna suunas jäävas Ghanas. Rohkem taustainfot MTÜ Mondo Maailmakooli lehelt ja “Maailma noored” materjali
peatükist “Vesi”.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga