Pärtel-Peeter Pere - Miks on autostumine halb ja kuidas aitab jalgratas?

Septembris keskendume roheoskustele ja keskkonnale just linnaruumi vaatevinklist. Autostumisest ja jalgrataste kasutamisest räägib selles e-tunnis põhikooliõpilastele Pärtel-Peeter Pere, kes annab ülevaate, mis on valglinnastumine, milliseid probleeme toob kaasa autostumine ning mis võimalused on meil enda elu, tervist ja keskkonda tervemaks ja tervislikumaks muuta.

Teema on oluline nii täna kui tulevikus, seega pange oma klass e-tunniks kirja!

(Esineja foto autor: Marko Russiver)

E-tunni valmimist on toetanud Teadus- ja Haridusministeerium.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga