Riina Kuusik-Rajasaar ja Viktoria Rudenko - Miks on haridus privileeg? Arenguriikide näitel

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Kui keskkond on turvaline, siis tihti ei tajugi me turvalisust teemana ja võtame seda iseenesestmõistetavana. Seal võib olla mitmeid põhjuseid. Näiteks, et meie lähiümbrus on turvaline ja me ei ole teadlikud olukorrast meist kaugemal. Sel juhul ei suuda me ammugi tajuda, millised võiksid olla meist kaugel asuva ebaturvalise keskkonna tagajärjed. Milline on olukord meist kaugemal ja kuidas see mõjutab noorte haridusteed, mis omakorda mõjutab nende võimet tulevikus luua endale turvalist keskkonda? Sellest räägimegi käesolevas tunnis koos Viktoria Rudenko ja Riina Kuusik-Rajasaarega.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga