Almondi Esco - Miks on oluline teada ohtudest? Multifilmi näitel

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Ka turvalises keskkonnas on meie ümber pidevalt ohud, mis võivad avalduda, kui ise oma käitumisega selleks põhjust anname. Millised need ohud on ja kuidas neid ennetada? Nendest teemadest räägimegi käesolevas tunnis koos Almondi Escoga, kes nende teemade käsitlemise tarbeks loob koostöös Päästeametiga animatsiooni.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga