Jana Selesneva - Miks on pagulased Eestisse tulnud?

Tere tulemast e-külalistundi! See video on osa 45-minutilisest koolitunnist 1. – 3. klasside õpilastele. E-külalistunni annab Varjupaigataotlejate majutuskeskuse Vao keskuse juhataja
Jana Selesneva. Tunni teises pooles saavad õpilased e-külalistunni teemal klassis edasi arutleda.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga