Ivar Soopan - Miks on sõjad olemas?

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Mõnel juhul on turvalisus, mida me oma keskkonnas tajume meist mitte sõltuv ja meie mõju selle muutmiseks pea olematu. Näiteks, kui tegemist on rahvusvaheliste konfliktidega. Miks need tekivad ja miks nad arenevad konfliktiks, mis viib sõjani? Sellest räägimegi käesolevas tunnis koos Ivar Soopaniga.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga