Sirle Blumberg - Miks puudutab inimkaubandus mind?

Tagasi Kooli toob koos Justiitsministeeriumiga õpilasteni keerulised, ent olulised teemad, millest teadmine on õpilastele hädavajalik. Üheks neist on inimkaubandus ja selle erinevad vormid, mis ohustavad Eesti noori. E-tunni läbinuna oskab õpilane märgata inimkaubandusele ja ärakasutamisele viitavaid tunnuseid. Õpilane teab, kust leida abi, juhul kui tegemist on inimkaubandusega, ning oskab suunata oma lähedasi abi otsima.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga