Aigi Rahi-Tamm - Miks rääkida vanavanavanematega II maailmasõjast?

2020. aastal täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Kuigi 9.-12. klasside õpilased on sündinud demokraatlikus ja iseseisvas Eestis, leiame Eesti lähiajaloost mitmeid sündmusi (näiteks II maailmasõda), kus demokraatlikud väärtused ei kehtinud. Kantuna demokraatlikest väärtustest toome koostöös
Riigikantseleiga õpilasteni e-külalistunni II maailmasõjast ja selles osalenud inimeste lugudest. Selles e-tunnis räägib Tartu Ülikooli ajaloo dotsend Aigi Rahi-Tamm II maailmasõja mõjudest.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga