Priit Ennet - Miks toimub globaalne soojenemine?

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis
vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Mida peaksime teadma globaalsest soojenemisest? Kas, kuidas ja kelle turvalisust see mõjutab? Milline võiks olla inimeste soovitud käitumine, et ennetada negatiivseid tagajärgi, mis kliimamuutustega kaasnevad? Nendest teemadest räägimegi käesolevas tunnis koos teadusajakirjanik Priit Ennetiga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga