Marge Kohtla - Miks toimuvad veeõnnetused?

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis
vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Ka turvalises keskkonnas on meie ümber pidevalt ohud, mis võivad avalduda, kui ise oma käitumisega selleks põhjust anname. Millised on need ohud vees, kuidas toimub päästmine ja kuidas neid ohtusid ennetada? Nendest teemadest räägimegi käesolevas tunnis koos Marge Kohtlaga Politsei- ja Piirivalveametist.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga