Janno Märk - Millega tegeleb Kaitseväe diviisi staap?

8. detsembril tähistab Eesti kaitseväe diviis loomise esimest aastapäeva. Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Sellel korral on e-tunnis külas Eesti kaitseväe diviisi staabi ülema asetäitja operatsioonide alal kolonel Janno Märk, kes räägib sellest, milline on igapäevane töö diviisis ning koostööst liitlastega. 

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga