Tõnu Mertsina - Millest sõltub minu palk?

Palk on tasu töö eest. Millest sõltub selle suurus? Mis määrab ära selle, miks mõni saab kõrgemat palka kui teine? Lisaks rahalisele tasule, mida on lihtne võrrelda, on veel hulk muid komponente nö mitterahalise tasu vormis, mida inimesed saavad, valides ühe või teise töökoha. Hoopis eraldi küsimus on aga see, millest kõigest kokku tekib tööõnn ja milline osa on selles palgal. Palgast ja selle kujunemisest ja muudest olulistest faktoritest ühe töökoha valikul räägimegi käesolevas tunnis koos Tõnu Mertsinaga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga