Ingrid Teesalu - Milline näeb välja reporteri tööpäev?

E-tunnis näitab külalisõpetaja oma tööpäeva, tööruume ja tegevusi, mida ta
oma töös teeb. Samuti selgitab seda, milliseid koolist saadud teadmisi ta täna oma
töös kasutab. E-tund annab õpilastele võimaluse tutvuda erinevate
ametitega, arutada nende rolli ühiskonnas ja enda elukutse eelistusi. Infot erinevate
ametite kohta on õpilastel vaja, et olla teadlikumad õppijad.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga