Kimmo Ploompuu ja Krista Kibbar - Milline näeb välja tööpäev pangas? (Swedbank)

E-külalistunnis näitab külalisõpetaja oma tööpäeva, tööruume ja tegevusi, mida ta oma töös teeb. Samuti selgitab seda, milliseid koolist saadud teadmisi ta täna oma
töös kasutab. E-külalistund annab õpilastele võimaluse tutvuda erinevate ametitega, arutada nende rolli ühiskonnas ja enda elukutse eelistusi. Infot erinevate ametite kohta on õpilastel vaja, et olla teadlikumad õppijad.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga