Ühendkuningriigi õhujõudude Chinook kopteri meeskonnaliikmed - Milline on Chinook kopterite roll?

Tutvume Chinook kopteriga, selle meeskonnaliikmetega ja saame teada, millist rolli kopterid ja nende meeskonnad Eesti kaitses mängivad.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga