Ühendkuningriigi õhujõudude Chinook kopteri meeskonnaliikmed - Milline on Chinook kopterite roll?

Tutvume Chinook kopteriga, selle meeskonnaliikmetega ja saame teada, millist rolli kopterid ja nende meeskonnad Eesti kaitses mängivad.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga