Enno Mõts - Milline on ohvitseri roll kaitseväes ning Eesti ühiskonnas tervikuna?

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. Õpilane saab teada, mida tähendab riigikaitseline haridus ning milliseid KVA-s omandatud teadmised tulevad kasuks ka tsiviilelus.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga