Aive Mandel - Milline on tšätikeel?

Inimeste omavaheline suhtlus on liikunud suhtlusäppidesse. Digisuhtlus on muutnud ka inimeste keelekasutust. Tšätikeelest ja selle eripäradest, emotikonidest ja lühenditest räägib rakenduslingvistika spetsialist ja projekti “Teismeliste Keel Eestis” koordinaator Aive Mandel.

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga