Tiina Saar-Veelmaa - Mis on minu võimalused tulevikus?

Tunni eesmärk on anda õpilasele raamistik, milles eriala valikuid teha. Lisaks tutvustada erinevaid võimalusi nii väärtuste, kompetentside kui karjääristiilide näol. Ülekanne toimub Tallinna Ülikoolist. E-tund on loodud koostöös Heateo Haridusfondiga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga