Agle Elmik - Mis tööd kohtunik päriselt teeb?

5.– 11. oktoobril toimub Eesti kohtute eestvedamisel õigusemõistmise nädal. Selle raames on Eesti kohtunikud otsustanud jagada e-tundides, millega nad tegelevad. Õpilane saab e-tunnist teada, mis on kohus ning millega tegeleb kohtunik.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga