Hannes Hanso - Olukorrast Venemaal

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Meie lähiümbruse turvalisuse eest saame võtta ise vastutuse. Sellest olenemata mõjutab meie turvalisust kõikide teiste käitumine, sealhulgas rahvusvahelises plaanis, teiste riikide käitumine. Ka siin on oluline koht infol, et mõista meid ümbritsevat. On oluline olla teadlik välispoliitilistest arengutest, riikide positsioonidest ja nende suhetest teiste riikidega. Eriti on oluline mõista suurriikide seisukohti, sest nemad mõjutavad enim rahvusvahelist pilti. Üks selline suurriik on meie lähinaaber. Käesolevas tunnis kuulemegi Hannes Hansolt rohkem just selle kohta, milline on tänane olukord Venemaal.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga