Kersti Eesmaa - Vaade Austraaliast: Kuidas seal koroonakriisiga tegeletakse ja kuidas Eesti saatkond sellesse pilti paigutub?

Toome koostöös Välisministeeriumiga koolidele e-külalistundide sarja, mis selgitab õpilastele lähemalt Eesti välisteenistuse toimimist. Hetkel maailmas aset leidev koroonakriis annab hea võimaluse näidata, mis roll on meie diplomaatidel ja rahvusvahelisel koostööl. Välispoliitika on mitmetahuline ning hõlmab palju erinevaid aspekte, seega ka loengutes kajastuvad erinevad välispoliitika elemendid, sh Eesti välispoliitilised otsused, konsulaartegevused, küberturvalisus, saatkondade töö ja Eesti tegutsemine rahvusvahelisel tasandil – ennekõike ÜRO Julgeolekunõukogus, mille valitud liikmed oleme aastail 2020-2021.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga