Eike Tammekänd - Võõrliigid – miks me neist räägime?

Võõrliigid on elusorganismid, kes satuvad uude keskkonda, kus neid looduslikult ei esine. Need võivad olla taimed, loomad või mikroorganismid ning nende sissetoomine võib mõjutada kohalikku ökosüsteemi ja looduslikku mitmekesisust. Sellel korral on külas Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd, kes tutvustab kirevat võõrliikide maailma.

Foto: Olev Kenk/ERR

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga