Paul Clayton - Who are allied soldiers and what they do in Estonia?

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. Õpilane saab e-tunnist teada, kes on liitlassõdurid ning mida nad Eestis teevad.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga