Joseph Carson - Why does cyber security start with you?

Turvalisus on ükskõik mis keskkonna kõige olulisem tunnus. Turvalises keskkonnas avalduvad inimese parimad omadused ja mis veel olulisem, ka areng saab tiivad just turvalises keskkonnas. See, kuidas me tajume turvalisust enda ümber sõltub sellest, mil määral mõistame meid ümbritsevat ning tajume enda mõju keskkonna kujundamisel. Mõistmiseks vajame me infot, oskust sellest aru saada ja oskust selle põhjal kujundada oma käitumist. Meid ümbritseva keskkonna kujundamiseks peame peame suutma aduda oma tegevuste mõju ja olema valmis vastu võtma vastutust, mis sellega kaasneb. Digikeskkond on keskkond, mis ümbritseb meid kõiki ning kuhu pääsemiseks piisab ühest nupuvajutusest. Kuidas toimida selles keskkonnas turvaliselt? Milline on see info, mida kõik peaksid teadma selleks, et oma turvalisuse eest vastutada? Sellest räägimegi käesolevas tunnis koos küberturvalisuse eksperdi Joseph Carsoniga.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga